מדריך לתורם כליה מן החי

מדריך זה נועד להסדיר ולפרט את ההליך של תרומת כליה מתורם חי לאדם אחר. כאן תוכלו למצוא מענה לרבות מהשאלות שוודאי מתעוררות באשר לתהליך התרומה ולקבל תמונה מפורטת של התהליך. מדריך זה הוכן בידי הפורום לאסדרת נוהל לתורמי איברים, בהתבסס על הידע והניסיון המצטבר בהקשר זה, בשיתוף עם תורמים ונתרמים ונציגי קופות החולים שסייעו לשפר אותו ולהנגישו לציבור.

למען הסר ספק יובהר כי מדריך זה אינו משמש מסמך משפטי מחייב והוא כפוף לשינויים
הנובעים מהבדלים בפרקטיקה של המוסדות הרפואיים השונים ובשיקול הדעת של הצוותים הרפואיים המטפלים.

– מדריך זה כתוב בלשון זכר, אך הוא פונה לנשים ולגברים כאחד –

gotopלראש הדף
gotopקובץ להורדה